Velkommen til Continuous Growth

Salgstræning, Salgsteknik og Salgskurser målrettet jeres behov

Continuous Growth betyder kontinuerlig vækst og det er vækst på bundlinjen, som er det centrale omdrejningspunkt. Det drejer sig om opbygning af tillid hos kunder og skabe varige relationer med fokus på salg.

Tiderne er i konstant forandring og med det pres på økonomien, som alle har oplevet, er det om muligt blevet endnu mere aktuelt at få forbedret virksomhedernes økonomi

Firmaet arbejder inden for 5 hovedområder.

  1. Skræddersyet salgstræning, salgsteknik og salgskurser tilpasset virksomhedens behov.
  2. Succes på messer og udstillinger.
  3. Strategisk sparring på ledelsesniveau.
  4. Forebyggelse af stress og langtidssygemeldinger.
  5. Ambassadøruddannelsen: Hvordan fastholdes eksisterende kunder.

Med fokus på salg har firmaet med succes arbejdet inden for følgende brancher: Medicinal, medico, rehabilitering, biotech, bygge & anlæg, kommunale jobcentre, advokater, revisionsfirmaer, bogholderi, offentlige uddannelsesinstitutioner, arbejdsmiljø, A-kasser, trykkeri, detailhandel, slagteri.